Nanum Pen Script OTF Font

FREE Added Jan 12 2012

 

Rate it
Nanum Pen Script OTF Font

 

General information

 • Downloads: 24,561
 • ( Copyright (c) 2010, NHN Corporation (http://www.nhncorp.com) FREE )
 • NanumPen.otf
 • Font: Nanum Pen Script OTF
 • Weight: Regular
 • Version: Version 1.100;PS 1;hotconv 1.0.57;makeotf.lib2.0.21895
 • No. of Characters:: 18214
 • Encoding Scheme:
 • Is Fixed Pitch: No

Glyphs ! # $ % ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; = ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ đ Ħ ħ ı IJ ij ĸ Ŀ ŀ Ł ł ʼn Ŋ ŋ Ŧ ŧ ʼ ˇ ː ˘ ˙ ˚ ˛ ˝ Ё А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я ё ⼿ ⽿  使 便 姿 宿 尿 帿 彿 忿 椿 槿 歿 殿 沿 浿 滿 漿 祿 禿 稿 穿 竿 簿 絿 綿 耀 西 調 谿 貿 輿 退 駿 鹿 갿 걿 겿 곿 괿 굿 궿 귿 긿 깿 꺿 껿 꼿 꽿 꾿 꿿 뀀 뤿 륿

UPPERCASE

Nanum Pen Script OTF Font UPPERCASE

LOWERCASE

Nanum Pen Script OTF Font LOWERCASE

OTHER CHARS

Nanum Pen Script OTF Font OTHER CHARS

Gallery Examples

Nanum Pen Script OTF Font examples
Nanum Pen Script OTF Font examples
Nanum Pen Script OTF Font examples

  Download Free Fonts

  Commercial Fonts Fonts

  Fonts / Commercial Fonts